placebo_daniel_troev

Плацебо ефект и силата на психиката